NAŠA ODMENA

 • V zásade závisí od Vašich požiadaviek.
 • pracujeme formou úkolovej sadzby v závislosti od typu produktu
 • riešenie komplexných jednorázových úloh je spravidla odmeňované na základe hodinovej sadzby
 • kontinuálne spravovanie a spracovávanie Vašej agendy robíme za dohodnutý mesačný paušál
 • vo všeobecnosti sa k stanoveniu celkovej ceny objednávky dopracujeme kombináciou horeuvedených sadzieb
 •  
 •  
 • Sľubujeme Vám bezokonkurenčnú cenu za bezkonkurenčné služby.
 •  
 •  
 • Vstúpte do nášho sveta a buďte pánmi svojich čísiel..