O NÁS

  • Podnikatelia a manažment podnikov pristupujúci k týmto koncepciám riadenia dostáva priestor pre lepšie a rýchlejšie rozhodovanie. Náš individuálny prístup k riešeniu Vašich požiadaviek dáva nový rozmer dlhodobého a efektívneho rastu Vášho podniku.
  •  
  • Kľúčové veličiny ako štruktúrované kalkulácie, hierarchická analýza marží, optimalizácia nákladov, plánovanie, metódy zistenia kritických bodov výroby, sú niektoré z rozhodujúcich zložiek operatívneho controllingu.
  • Portfóliová analýza, riadenie kvality, životný cyklus výrobku sú ďalšie zaujímavé a účinné postupy strategického controllingu.