Ako sa zavádza?

  • Diagnóza podniku
  • Analýza účtovníctva a podnikového plánovania
  • Definovanie Vašich požiadaviek
  • Z účtovníctva na manažérske účtovníctvo
  • Kalkulácie
  • Plánovanie
  • Plánovanie a návratnosť investícií
  • Výber nástrojov MIS (manažérskeho informačného sysrému)
  • Zavedenie controllingu