Prečo ho moja firma potrebuje?

  • Viete s istotou, ktoré výrobky (odvetvia, divízie) Vás "živia" a ktoré "živíte" Vy?
  • Viete, ako Vaše manažérske zásahy ovplyvnia výsledky podniku?
  • Viete, ako vyzerá teraz Váš HV?
  • Viete, kde sa teraz pohybujete v porovnaní s plánom a aké typy odchýlok máte?
  • Máte spoľahlivý a prehľadný reportingový systém?
  • Ste schopní svoje vízie premeniť a kvantofikovať do konkrétnych plánov a opatrení?
  • Poznáte faktory, ktoré ovplyvňujú Vaše nepriame náklady?
  • Viete spoľahlivo odhadnúť návratnosť Vašich investícií?
  • Viete, aká je štruktúra Vašich pohľadávok po lehote splatnosti a funguje Váš cash management efektívne?