Účtovníctvo a daňová optimalzácia

Dane a daňová optimalizácia

 • Nájdeme pre Vás najvhodnejšiu kombináciu foriem podnikania z hľadiska daňového zaťaženia, posúdime všetky možnosti daňovo uznateľných nákladov tak, aby z peňazí, ktoré zarobíte, ostal čo najväčší balík u Vás.
 •  

Podvojné účtovníctvo

 • Administrácia dokladov
  Účtovanie došlých a vyšlých faktúr
  Vedenie pokladne
  Účtovanie bankových pohybov
  Evidencia majetku, odpisovanie
  Spracovanie priznaní k DPH
  Súhrnné výkazy
  Vypracovanie Knihy jázd
 •  

Jednoduché účtovníctvo

 • Administrácia dokladov
  Vedenie Peňažného denníka
  Vedenie Knihy došlých a Knihy vyšlých faktúr
  Vedenie Pokladničnej knihy
  Evidencia majetku, odpisovanie
 •  
 • To všetko na báze mesačnej uzávieky = kedykoľvek počas roka poznáte svoj priebežný hospodársky výsledok.